ציוד לפריסת בתי חולים שדה

בחלק זה של האתר הוספנו מוצרים המיועדים לארועי חירום כגון פריסת בתי חולים ניידים 

Special equipment for emergency situations requiring field hospitals deployment 

Field foldable transportable bed

 מיטת שדה מתקפלת