top of page

מארז הגשר כשהוא במצב מקופל מכיל 3 מוטות הכוונה מאובטחים האחד לשני. מפעיל אחד יכול לפרוס את הגשר ללא כל קושי. כאשר נבחרת נקודת החציה, המארז נפתח ושלושת המוטות ננעלים האחד לשני. פריסת הגשר מתבצעת ע''י הנחת גלגיליות הגשר המחוברות לחלקו התחתון על צינור ההכוונה, ובאמצעות דחיפה, הגלגיליות מובילות את הגשר על גבי צינור ההכוונה עד לצידו השני של המכשול וקיבועו של הגשר. ע''י כך נמנע הצורך מלהרים את הגשר באוויר כדי להביאו לצד השני של המכשול פעולה המצריכה מספר מפעילים ואמצעי הרמה אחרים.

גשר מתקפל

    bottom of page